October 6, 2022

Нajчудна фраза или збор на секој Македонски диjaлект

Кавадарци, Берово, Куманово. Можеме ли да ги разбереме нашите сограѓани кои имаат различен дијалект од нашиот

На времето,татко ми се чудел кога ќе го прашаат-,,зете убав си,,,се мислел како да одговори,демек тие треба да кажат дали е убав или не,на крај се разбрале. Така е кога ќе земиш жена од Охридско-Струшки регион

Клепаци- папучи Куремо- стомакот ( Беровски)

Тетовски: Туе- тука , К’де-каде, Пондила-штала, Ограда од камења – камара, Збориш песќинќерела – зборуваш глупости (баба ми ја користеше оваа фраза), Грм- грмушка, Алто-автомобил, Јуже-јаже

Беровски – фоф – во, сос – со, почитувам – пошчувам, џенабет – мудар човек, упјак – забеган човек

ИмаТ Лак ? (во бои и лакови) НемаТ лак имаТ мат лак. Со Стружани и Охриѓани разбирачка немаТ

Во Охрид не мојт да немат. Мојт само да имат снемано. Ако немат ни мат ни немат, значит имат снемано.

Кој сака може да дополни во коментар. Беровци ве чекаме!