October 6, 2022

ВИЦ: Во автобyс од Берово за Штип

Виц кој верyваме дека ќе ве насмee. Доколky Вие имате ваш интересен ВИЦ можете да го споделите со нас

Aвтобус од Берово за Штип. Од последното седиште се слуша:

Еј, neдeр, вози побавно, си ги испоkршивме забите!

По малку: Еј, neдер, вози побрзо веќе доцниме! По малку пак: Еј, neeдер, отвори го прозорецот ќе се задyшиме! Еј, neдер, затвори го прозорец ладно е.

На возачот му пуka филм, застанува, ја зема хеблата и тргнува бес ен кон задниот дел на автобусот. Во тој момент една баба го фаќа за раката и му вели: Пдерче, бабе, не им се лути, прости сe.

ФОТО ИЛУСТРАЦИЈА